Visie

Mensen genezen en hen leren om gezond te blijven.

De Wereldgezondheidsorganisatie stelde al in 1946: “Gezondheid is een toestand van volkomen welzijn, zowel lichamelijk als psychisch en sociaal. Het is niet enkel de afwezigheid van ziekte of gebrek.” Werken aan gezondheid is dus niet alleen een zaak van geneeskunde, maar vraagt ook aandacht voor voeding, beweging, leefstijl, zelfzorg,…

Preventief werken is één van de belangrijkste taken binnen de gezondheidszorg. Het is niet de bedoeling dat mensen hun gezondheid zomaar in handen leggen van een arts. Iedereen moet zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen over de eigen gezondheid.

In mijn praktijk probeer ik samen met mijn collega’s de mens centraal te stellen en niet een ziekte:

  • Wij proberen zoveel als mogelijk de mens als een geheel te benaderen, op fysiek, emotioneel, psychisch, sociaal en zingevend niveau.
  • Onze adviezen of behandelingen zijn niet louter gericht op het behandelen van symptomen of ziekten, maar op het versterken van de levenskracht en het verdedigingsmechanisme van de mens.

Wij doen dit door verschillende behandelingsvormen zoals klassieke geneeskunde, acupunctuur, neuraaltherapie, voedingsadvies, psychologie,… in de praktijk aan te bieden.

We vertrekken vanuit duidelijk gedefinieerde waarden:

  • Openheid: Een open gezondheidzorg staat open voor nieuwe opvattingen, voor mensen en ervaringen. Ze is eerlijk, oprecht en toegankelijk.
  • Duurzaamheid: Een duurzame gezondheidszorg heeft aandacht voor de wereld en voor de mensen. Ze beperkt zich niet alleen tot genezing, maar omvat ook preventie, nazorg en informatie.
  • Kwaliteit: Een kwaliteitsvolle gezondheidszorg wordt gegarandeerd door gekwalificeerde opleidingen en door praktijkervaring, waarbij de juiste behandelingswijze voor de individuele patiënt gezocht wordt, op basis van een differentiaaldiagnose en desgevallend technische onderzoeken (labo, echo, NMR,…).
  • Passie: Een passionele gezondheidszorg ontstaat vanuit een passie voor mensen en hun welzijn. Een arts of therapeut vertrekt vanuit enthousiasme en legt hart en ziel in zijn werk.
  • Respect en vertrouwen: Een respectvolle gezondheidszorg gaat over een wederzijdse respectvolle houding, zowel vanuit de arts of therapeut als vanuit de patiënten zelf. Dit impliceert dat we mensen in hun waardigheid erkennen en integer met elkaar omgaan.