Therapieën

In de praktijk bieden we verschillende therapieën aan, waarbij we proberen om de juiste therapie te kiezen voor de individuele patiënt. De basis hiervoor wordt gelegd door een degelijke differentiaaldiagnose en desgevallend labo-onderzoek. De klassieke geneeskunde, voedingsadvies en psychologie zijn de meeste mensen vertrouwd, terwijl er over andere behandelingswijzen als acupunctuur, fytotherapie of neuraaltherapie heel wat misverstanden bestaan. Daarom gaan we kort in op deze therapieën in, terwijl in de praktijk dus ook andere behandelingswijzen aan bod komen. Klik op de behandelingswijze voor de gewenste toelichting.

Elke behandelingswijze moet altijd een hedendaagse invulling hebben, kritische beoordeeld worden en gegarandeerd veilig zijn.
Hedendaags: zowel traditionele Chinese als huidige westerse zienswijzen worden gebruikt, maar er wordt vooral een actief beleid ontwikkeld voor typische eigentijdse problemen, zoals burn-out, lyme, voedingsintoleranties,…
Kritisch: iedere oplossing voor een concreet ziektebeeld wordt beoordeeld op duurzaamheid, veiligheid en effectiviteit.
Veilig: behandelingen mogen geen schade toebrengen, er moet een rijke ervaring mee bestaan en de voorgeschreven producten moeten gegarandeerd vrij zijn van besmetting, controleerbaar op hun oorsprong en van topkwaliteit.